ubezpieczenie oc biura rachunkowego

Czy błąd w JPK_VAT jest pod ochroną ubezpieczenia?

Od 1 kwietnia 2020 roku dużych – a od 1 lipca 2020 roku – małych i średnich przedsiębiorców czekają zmiany w zakresie rozliczeń i deklaracji. Wprowadzony zostanie wówczas dokument JPK_VAT. Nowe uregulowania oznaczają likwidację stosowanych do tej pory określonych deklaracji VAT i włączenie informacji o nich do pliku JPK.

Co będzie zawierał nowy JPK_VAT?

Dokument elektroniczny będzie zawierał informacje o zakupach, sprzedaży, pozycje z obecnych deklaracji VAT oraz wszelkie dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia. Podzielony zostanie na część ewidencyjną i deklaracyjną.

Błąd w JPK_VAT

Pracownik biura rachunkowego powinien rzetelnie opracować i przesłać plik JPK, bowiem ustawodawca za błędy w dokumencie przewidział określone sankcje. Wszelkie nieprawidłowości w przesłanym pliku może skorygować w terminie 14 dni od ich ujawnienia. Jeśli jednak nie poprawi błędu, urząd nałoży na podatnika karę w wysokości 500 zł za każdy pojedynczy błąd. W przypadku gdy błąd w pliku JPK_VAT spowoduje pomyłka, czy zaniedbanie pracownika biura rachunkowego i nie zostanie skorygowany w terminie, klient może dochodzić od biura zwrotu poniesionych kosztów.

Czy ubezpieczenie biura rachunkowego pokryje ewentualne koszty wygenerowane przez błąd w JPK_VAT?

W obu ofertach naszej multiagencji ( PZU i AXA ) klienta obejmuje ochrona także w przypadku błędów popełnionych podczas przygotowywania pliku JPK. Należy jednak tutaj rozróżnić źródła ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli bowiem plik JPK zawiera nieprawidłowe dane, powstałe w wyniku błędnego księgowania, ochrona ubezpieczeniowa kierowana jest z obowiązkowego ubezpieczenia biura rachunkowego. Ta sama zasada dotyczy także ubezpieczenia nadwyżkowego. Jeśli jednak błąd dotyczy KPiR, ochronę ubezpieczeniową biuro uzyska wyłącznie wówczas z dobrowolnego ubezpieczenia w zakresie doradztwa podatkowego. Ze względu na szczególną formę pliku JPK_VAT, który zawiera część deklaracyjną i ewidencyjną, dla pełnej ochrony biuro rachunkowe powinno posiadać ochronę z obu źródeł.