czynności doradztwa podatkowego

Czynności doradztwa podatkowego w ubezpieczeniu biura rachunkowego

Czy biuro rachunkowe powinno posiadać dobrowolne ubezpieczenie określonych czynności doradztwa podatkowego?

Większość biur rachunkowych na to pytanie odpowie stanowczo: „Nie. Nie jestem doradcą podatkowym i nie wykonuję czynności doradztwa podatkowego. Za nieuprawnione doradztwo grozi kara w wysokości 50.000zł. Biurom rachunkowym nie wolno wykonywać takich czynności.”

Wyjaśniamy, z jakiego powodu takie stwierdzenie w odniesieniu do ubezpieczeń nie jest właściwe.

Czynności doradztwa podatkowego

Zacznijmy od początku. Czynności doradztwa podatkowego reguluje Ustawa z 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym. I tutaj cytujemy:

Art. 2.1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;

5) wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa wart.20zo §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (…)

2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust.1 pkt 1, 4 i 5, jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.”

Szczególną uwagę skupmy na zapisie w art. 2, ust.2. , który mówi o tym, że tylko czynności określone w punktach: 1,4 i 5 są zastrzeżone dla doradców podatkowym. Tym samym punkty 2 i 3 są czynnościami, które mogą wykonywać księgowi oraz biura rachunkowe.

Zakres czynności doradztwa podatkowego na polisie biura rachunkowego

Dobrowolne ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego kierowane do biur rachunkowych obejmuje wymienione wcześniej dwa punkty:

2)prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;”

Zakres tego ubezpieczenia jest niezwykle istotny w działalności biur rachunkowych, ponieważ obowiązkowa odpowiedzialność cywilna od 19 stycznia 2015 nie obejmuje w swoim zakresie wyżej wymienionych czynności jak i czynności związanych z kadrami i płacami.

Do zawarcia obowiązkowego OC zobowiązane są jedynie podmioty prowadzące księgi rachunkowe.

Zakres obowiązkowej odpowiedzialności określonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014r., sprowadza się do czynności wykonywanych przy pełnych księgach handlowych. Więcej na ten temat czytaj w odrębnym artykule.

Ile to kosztuje?

Dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenia, jakie można wykupić przy ubezpieczeniu biura rachunkowego nie wiąże się w wysokimi składkami. Przykładowo: biuro, które posiada 9 letni, bezszkodowy okres ubezpieczenia, za sumę ubezpieczenia równą 20.000zł zapłaci około 96zł składki rocznej. Przy sumie 50.000zł natomiast zapłaci około 153zł rocznie.

Zapraszamy do samodzielnej, niezobowiązującej kalkulacji składki online z dowolnie wybranym zakresem https://wpsu.pl/ubezpieczenie-dla-biura-rachunkowego/. Wystarczy wybrać „OBLICZ SKŁADKĘ” oraz wypełnić pola, aby na tej podstawie sprawdzić koszt danego rozwiązania.

Ważne wyłączenia

Przed zawarciem ubezpieczenia należy zapoznać się miedzy innymi z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które opisują zakres interesującego nas ubezpieczenia. OWU mają zastosowanie do ubezpieczeń dobrowolnych, ponieważ obowiązkowe OC jest uregulowane Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe stosuje w OWU wyłączenia, które są bardzo istotne przy wybraniu odpowiedniego zakresu ubezpieczenia. Należy szczególnie na nie zwrócić uwagę, ponieważ wyłączenia to sytuacje, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Jedno z Towarzystw Ubezpieczeniowych stosuje np. wyłączenie odpowiedzialności za szkody w wyniku błędnego przeliczenia walut.

Doradztwo w zakresie wyboru ubezpieczenia

Zakup ubezpieczenia dla biura rachunkowego jest dzisiaj możliwe bez wychodzenia z domu. Wystarczy wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia, wypełnić dane niezbędne do zawarcia umowy i gotowe. Polisę w wersji PDF otrzymasz na e-mail. To bardzo prosty i wygodny sposób na spełnienie obowiązku określonego w Rozporządzeniu Ministerstwa Finansów, zwłaszcza w okresie epidemii. Taki sposób zakupu polisy eliminuje całkowicie drukowanie, odręczne podpisywanie oraz wysyłanie pocztą jakichkolwiek dokumentów.

Nasi doradcy służą również swoją pomocą w wyborze zakresu ubezpieczenia. To ważne, aby każde biuro rachunkowe było objęte ochroną ubezpieczeniową spełniającą ich oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu.