odpowiedzialność cywilna biura rachunkowego

Odpowiedzialność karno-skarbowa biura rachunkowego

Kto ponosi odpowiedzialność karno-skarbową? Za wszelkie błędy podatkowe względem prawa odpowiada podatnik. Jednakże art. 9 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930) wskazuje, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada także osoba, która na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje… Czytaj dalej »
polisa oc biura rachunkowego

Biuro rachunkowe jako spółka cywilna

Ubezpieczenie OC dla spółki cywilnej. Biuro rachunkowe prowadzone w formie spółki cywilnej nie może być stroną umowy ubezpieczenia. Ma to zasadnicze znaczenie podczas procesu zakupu polisy OC biura rachunkowego. Skutki błędnej polisy OC biura rachunkowego. Błędne określenie ubezpieczającego i ubezpieczonego w dokumentach ubezpieczeniowych skutkuje odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Bez względu na wysokość sumy… Czytaj dalej »