polisa biura rachunkowego

Czy polisa OC biura rachunkowego stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zakupiona polisa OC biura rachunkowego stanowi koszt uzyskania przychodu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje, jakie koszty stanowią koszt uzyskania przychodu. Jeśli poniesiony koszt nie wywołuje bezpośredniego wpływu na zwiększenie przychodów podatnika ale zabezpiecza ten przychód na niezmienionym poziomie, to wówczas również stanowi koszt uzyskania przychodu. Takim zabezpieczeniem jest zdecydowanie ubezpieczenie OC biura rachunkowego. Nie ma znaczenia fakt, czy dotyczy ono ryzyk obowiązkowych czy dobrowolnych. W każdym z tych przypadków polisa OC biura rachunkowego zabezpiecza jego przychody na okoliczność wystąpienia szkody.

Polisa OC biura rachunkowego stanowi dowód księgowy.

Zakupiona polisa OC dla biura rachunkowego oraz potwierdzenie dokonanego przelewu stanowią dowód księgowy. W związku z tym zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku wystawiania faktury VAT za zakupione ubezpieczenie.

Pamiętaj!

Istotne jest, aby do zakupionej polisy dołączyć potwierdzenie przelewu bankowego opłacającego polisę.

Jak księgować polisę OC biura rachunkowego?

Jeśli biuro rachunkowe stosuje metodę uproszczoną, wówczas wartość całej polisy zalicza do kosztów z datą jej wystawienia. Jeśli stosuje metodę memoriałową, to bierze pod uwagę okres, jaki obejmuje polisa. Polisę OC obejmującą cały rok podatkowy zalicza się do kosztów w pełnej wartości w dacie jej wystawienia. Polisę OC, która swoim zakresem przekracza jeden rok podatkowy dzieli się proporcjonalnie na miesiące, które obejmuje.